Magnetni separator tekočih zmesi z avtomatskim čiščenjem Magnetni separator z avtomatskim čiščenjem je predviden za prijemanje kovinske magnetne umazanije v toku tekočih snovi. Vgrajene ima zelo močne permanentne magnete, zato ne grozi odtrganje magnetne umazanije s tokom tekočine. Gre za neodimske-NdFeB magnete, ki imajo nekajkrat večjo magnetno indukcijo (magnetno moč) kot klasični, feritni magneti, ki v tekočini kovinske umazanije ne bi zadržali.

Magnetni separator tekočih zmesi z avtomatskim čiščenjem Običajno proizvajamo vhodni in izhodni premer 50, 100, 150 in 250 mm. Magnetni separator je možno dobaviti tudi v dvoplaščni izvedbi za ogrevanje notranjega plašča (separacija npr. iz čokolade).

Vsaki stranki ugodimo po svojih najboljših močeh. Proizvajamo po meri po vaših potrebah. PIŠITE ZA PONUDBO SEPARATORJA

Izdelek razvija in proizvaja naša družba. Montažo in servis izvajajo naši strokovno usposobljeni tehniki.

Avtomatsko čiščenje separatorja

Po vklopu avtomatičnega postopka čiščenja pride do potega magnetnih jeder iz cevi iz nerjavečega jekla v zgornji del magnetnega separatorja, izplakovalna voda temeljito odstrani prijeto kovinsko umazanijo in ta se iz separatorja izpusti s pomočjo ventila v spodnjem delu. Pred zagonom postopka čiščenja je možno uporabiti drugi ventil, s katerim izpustite preostali material, ki ostane v telesu magnetnega separatorja pred čiščenjem le-tega.

Magnetni separator se upravlja s pomočjo pnevmatskih elementov FESTO, postopek čiščenja pa je nadzorovan s pomočjo programirnega avtomata PLC - SIEMENS.

Material teče čez separator

Separator prijema magnetno umazanijo

Material teče čez bypass

Separator se čisti

Separacijska posoda – dvostopenjska separacija tekočih zmesi

Sekundarna separacija kovinske umazanije, prijete s pretočnim separatorjem z avtomatskim čiščenjem.

Potek separacije v separacijski posodi

Magnetni separator z avtomatskim čiščenjem prime kovinsko umazanijo iz tekočine. V teku avtomatskega čistilnega cikla se ta umazanija splakne z vodo ali s poljubnim medijem. Ta tekočina za splakovanje se skupaj s prijeto kovino izpusti v separacijsko posodo (na sliki rdeč dovod).

Shema separacijske posode

V gornjem delu separacijske posode (rdeča) se nahaja magnetni valj. Čez ta magnetni valj teče tekočina za splakovanje v spodnji del posode (zelena). Magnetni valj prime kovine in stiskalni valj iz njih iztisne ostanke tekočine. Zaradi tega so sortirane kovine skoraj suhe in se zbirajo v priloženi posodi (siva posoda).

Velika prednost te tehnične rešitve je, da se tekočina za splakovanje iz spodnjega dela ponovno uporabi za splakovanje separatorja. Torej gre za zaprt krog z minimalnimi izgubami tekočine za splakovanje. Polnjenje ali kompletna zamenjava tekočine za splakovanje sta le občasni, kar vodi do prihrankov in znižanja potrebe po upravljanju.

Kje separacijsko posodo uporabiti?

Povsod tam, kjer tekočine za splakovanje, kontaminirane s kovinsko umazanijo, ni možno izpuščati v kanalizacijo.

Vsaki stranki ugodimo po svojih najboljših močeh. Proizvajamo po meri po vaših potrebah. PIŠITE ZA PONUDBO SEPARATORJA

Izdelek razvija in proizvaja naša družba. Montažo in servis izvajajo naši strokovno usposobljeni tehniki.

Prednosti separacijske posode

  • visoka učinkovitost magnetne separacije
  • zaprt krog sekundarne separacije – separator se stalo čisti z isto tekočino za splakovanje (voda, olje ali emulzija), kar znižuje izgube. Tekočina se menja le občasno, odvisno od stopnje onesnaženja in frekvence čiščenja separatorja.
  • nizki stroški uničevanja prijete umazanije (uničujete le kovinsko umazanijo, ne pa tekočine za splakovanje)
  • minimalna obremenitev okolja
  • brez potrebe upravljanja – prihranek delovne sile
  • enostavno vidite, koliko kovinske umazanije je separator prijel

 

 

Funkcija separacijske posode

Suhe sortirane kovine v separacijski posodi

Magnetni valj prime kovine in pritisni valj iz njih iztisne ostanke tekočine.